43-170 Łaziska Górne 
ul. Hutnicza 3 
tel./fax +48 32 324 71 77 
NIP: 635-100-44-23 

Oferta

    Kruszywa naturalne oferowane przez Zakład Wielobranżowy HEDAR produkowane są w Kopalni Kruszyw Naturalnych OZG HEDAR w Kopicach gmina Grodków.

    Otwarcie kopalni miało miejsce jesienią 2008r. Jest to nowoczesna kopalnia wyposażona w pływającą pogłębiarkę ssącą (REFULER) z rurociągiem tłocznym, odwadniacz kołowy, zbiornik buforowy, urządzenia sortujące z przesiewaczami wibracyjnymi oraz taśmociągi podające na place składowania. Zdolność produkcyjna OZG HEDAR wynosi ok. 1 000 000 ton rocznie.

    Nasza kopalnia pozostaje pod stałą kontrolą Laboratorium Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A.. Posiadamy wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Oferowane kruszywa naturalne spełniają wszelkie wymogi norm oraz oczekiwania naszych partnerów i klientów.

    Oferta w zakresie surowców mineralnych obejmuje pełen asortyment kruszyw naturalnych:

surowiec frakcja
kruszywo drobne 0 mm - 2 mm
piasek naturalny drogowy 0 mm - 2 mm
kruszywo grube 2 mm - 8 mm
kruszywo grube 8 mm - 16 mm
żwir rzeczny gruby 16 mm - 120 mm
pospółka kopana  - 
humus  - 

    Nasze kruszywa stosowane są:

  • do produkcji betonu towarowego i galanterii betonowej,
  • do prac budowlanych (tynki cementowe, jastrychy cementowe),
  • do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów drogowych,
  • do warstw odsączających i odcinających,
  • do podsypek i obsypek ciągów prowadzonych w gruncie,
  • jako materiał doziarniający.

    Celem Zakładu Wielobranżowego HEDAR jest dostosowanie oferowanych produktów do wymagań rynku.
 
 
 
 
 

Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!

Wykonanie strony: Adam Pisarek (c) 2011 Navisoft